top of page
Search

Oslo Pride 2024 - No Pride in GenocideEnglish below


Salam og Palestinakomiteen inviterer alle palestinavenner og fredsaktivister til å tilslutte seg vår paradeseksjon for Pride 2024. La oss stå sammen og bli den STØRSTE seksjonen under paraden. Vi skal være SYNLIGE og HØYLYTTE i vår solidaritet med det palestinske folket, og ytterligere sette krav på den norske regjeringen til å aktivt kjempe for et fritt Palestina og å anerkjenne Palestina som stat NÅ!


Vi går i solidaritet med Palestina, det palestinske folk og den palestinske LHBTQ-bevegelsen. Vi går for de som har kjempet i 76 år for sitt liv og sine rettigheter under en nakba og folkemord som aldri tar slutt. Som skeive kan vi ikke tillate Israel å bevæpne våre identiteter for å normalisere og legitimisere systematisk undertrykkelse, apartheid og folkemord av det palestinske folket. Undertrykkelse av alle marginaliserte folk er forankret i de samme voldelige strukturene som kolonialisme, imperialisme, patriarkatet og rasebasert kapitalisme.

La oss skape en HISTORISK pride-parade! Liste med tilsluttende organisasjoner og nettverk vil jevnlig bli oppdatert.


Det kommer bli Dabke, fet palestinsk musikk, appeller fra internasjonale gjester!

Ta med palestinske, koffiyeh og skeive flagg (husk vann og solkrem). Ta med deg alle dine venner og lag gjerne banners med:


Queers for Palestine

No Pride in genocide

No Pride in apartheid

Queer Solidarity with Palestine

Queers against israeli apartheid

No to pinkwashing - No to israeli apartheid

Yes to pink - no to pinkwashing

You can't pinkwash colonialism - queers for palestine

Boycott israel

Støre hør - barna i Gaza dør!

Tilsluttede organisasjoner/nettverk/frivilligegrupper

Aksjonsgruppe for Palestina

Comrades INC

Norges Fredsråd

Norges Fredslag


Mer informasjon kommer!

facebook event: https://fb.me/e/1E9VQftWe

English:


Salam and The Palestinian Comittee is inviting all friends of Palestine and peace activists to our “No Pride in Genocide - Walk for Palestine” bloc during Oslo Pride 2024. Let us stand united and become the LARGEST bloc during the parade. We shall be both VISIBLE and LOUD in our solidarity for the Palestinian people, and put pressure on the Norwegian government to actively fight for a free Palestine and to acknowledge the Palestinian state.


We will walk in solidarity with Palestine, its people and for all queer Palestinians. We wil walk for those who have fought for 76 years for their lives and rights, under a nakba and genocide that never seems to end. We as LGBQIA cannot let others weaponise our struggles for freedom to justify systemic occupation and genocide of Palestinian people. Oppression of all marginalized communities is rooted in the same violent structures - colonialism, imperialism and racial capitalism. No one is free until everyone is free!


Join us in making an HISTORICAL pride-parade! List of connected organizations and network will be updated.


We will have Dabke, palestinian music, speeches from international guests on the matter of Palestinian liberation.

Bring with you Palestinian and queer flags (remember water and sunscreen). Bring your friends! Bring banners with following slogans:

Queers for Palestine

No Pride in genocide

No Pride in apartheid

Queer Solidarity with Palestine

Queers against israeli apartheid

No to pinkwashing - No to israeli apartheid

Yes to pink - no to pinkwashing

You can't pinkwash colonialism - queers for palestine

Boycott israel

Støre hør - barna i Gaza dør!

These organizations/Networks/ volunteering groups will join us and support the message:


The Norwegian Peace Council

The Norwegian Peace Association

Comrades INC


Recent Posts

See All

Comments


Salam logo_neg.png
bottom of page