Verdier

1. Salam er en feministisk organisasjon med tro på like rettigheter for alle kjønn, og jobber spesielt med å fremme kvinner og skeive. Kvinner og skeive er kjernen av alle våre prosjekter og vi vil aktivt jobbe for å tilby rom og synlighet for samtlige av våre medlemmer.
                               
2. Salam er en antirasistisk organisasjon. Vi støtter opp under kollektiv og individuell kamp mot diskriminering og andre former for undertrykking, og søker derfor å skape trygge rom og gi makt til våre medlemmer gjennom å dyrke et inkluderende miljø fritt for rasisme islamofobi, transfobi og homofobi.
                               
3. Vi jobber med religiøse og ikke-religiøse minoritetsmiljøer med mål om å redusere stigmatisering av skeive, og innad I skeive miljøer for å redusere stigmatisering av mennesker med minoritetsbakgrunn. Dette arbeidet tar form gjennom dialog med ledere av disse miljøene samt å løfte debatter i de bredere nettverkene.

4. Vi er anti-sekteriske; vi respekterer alle religiøse og ikke-religiøse levesett som likeverdig

5. Vi tror ikke på å finne opp hjulet på nytt, men heller på å skape muligheter for å danne partnerskap og jobbe I solidaritet med samfunnsgrupper og organisasjoner med samsvarende verdier og agendaer.

6. Vi hevder aldri å representere alle som identifiserer seg med de spesifikke gruppene vi ønsker å løfte men snakker kun på vegne av våre medlemmer.

7. Vi mener våre rike kulturelle historier, forhenværende og nåværende, er viktige for våre liv og for fremtidige generasjoner.

8. Vi støtter opp om kunstneriske og kreative prosjekter innad i vårt miljø. 9. Vi mener at vi alltid skal sette av tid til å ha det gøy og kose oss.

Salam logo_neg.png