top of page

Verdier

1. Salam er en feministisk organisasjon med tro på like rettigheter for alle kjønn, og jobber spesielt med å fremme kvinner og skeive. Kvinner og skeive er kjernen av alle våre prosjekter og vi vil aktivt jobbe for å tilby rom og synlighet for samtlige av våre medlemmer.
                             
2. Salam er en antirasistisk organisasjon. Vi støtter opp under kollektiv og individuell kamp mot diskriminering og andre former for undertrykking, og søker derfor å skape trygge rom og gi makt til våre medlemmer gjennom å dyrke et inkluderende miljø fritt for rasisme islamofobi, transfobi og homofobi.
                             
3. Vi jobber med religiøse og ikke-religiøse minoritetsmiljøer med mål om å redusere stigmatisering av skeive, og innad I skeive miljøer for å redusere stigmatisering av mennesker med minoritetsbakgrunn. Dette arbeidet tar form gjennom dialog med ledere av disse miljøene samt å løfte debatter i de bredere nettverkene.

4. Vi er anti-sekteriske; vi respekterer alle religiøse og ikke-religiøse levesett som likeverdig

5. Vi tror ikke på å finne opp hjulet på nytt, men heller på å skape muligheter for å danne partnerskap og jobbe I solidaritet med samfunnsgrupper og organisasjoner med samsvarende verdier og agendaer.

6. Vi hevder aldri å representere alle som identifiserer seg med de spesifikke gruppene vi ønsker å løfte men snakker kun på vegne av våre medlemmer.

7. Vi mener våre rike kulturelle historier, forhenværende og nåværende, er viktige for våre liv og for fremtidige generasjoner.

8. Vi støtter opp om kunstneriske og kreative prosjekter innad i vårt miljø.

 

9. Salam jobber for en mer rettferdig asylpolitikk. Vi mener også at papirløse og/eller personer uten lovlig opphold skal få amnesti når de anmelder hatbrott. Med det mener vi at deres uavklarte oppholdstatus ikke skal medføre til en deportasjon eller internering eller på andre måter påvirke deres opphold på negativ måte i Norge når de anmelder hatbrott. 

 

10. Salam jobber for transpersoners rettigheter. Alle mennesker skal ha reell frihet til å leve i tråd med egen kjønnsidentitet, uten fare å risikere trakassering og diskriminering. Vi jobber for et helsetilbud der transpersoner kan få tilgang til kjønnsbekreftende behandling basert på informert samtykke. Vi ønsker et desentralisert og tilgjengelig behandlingstilbud, uavhengig i landet en bor, botid i Norge og oppholdsstatus.

11. Salam er en interseksjonell organisasjon med fokus på internasjonal solidaritet. Vi støtter likestilling- og klassekamp globalt.

Salam logo_neg.png
bottom of page