Samtalepartner

Har du det vanskelig for tiden og ønsker noen å snakke med, helt anonymt? Kanskje er du litt ensom og ønsker noen å gå med tur med? De neste tre ukene skal Salam ha en praktikant hos oss som blant annet kan tilby samtaler til våre medlemmer, enten fysisk, digitalt eller på telefon. Samtalene vil være helt konfidensielt.


Samtalevennen vår heter Mehda Zolfaqari og hun skal ha praksisplass hos Salam som en del av sin mastergrad i Lederskap, samtalepraksis og Etikk ved det teologiske fakultetet på UiO. Dette studiet skal forberede Mehda til blant annet å kunne tilby sjelesorg, spirituell og eksistensiell omsorg og samtaler til mennesker i vanskelige situasjoner.


Mehda har lang fartstid som tolk (norsk, farsi og dari) i offentlige institusjoner, deriblant, i psykiatrien, på sykehus og i fengsler. Hun har også jobbet som utøvende fortellerkunstner; Som kanskje den eneste profesjonelle Koran-fortelleren i Norge, har Mehda vært opptatt av å se på religiøse fortellinger fra et humanistisk og feministisk perspektiv. Hun har brukt fortellinger fra islamsk tradisjon i interreligiøst dialogarbeid. Sammen med bibelfortellere har hun satt opp forestillinger basert på fellesskikkelser i Bibelen og Koranen, og turnert på ungdomskoler og videregående skoler rundt omkring i landet.


Mehda har siden starten av Salam vært en viktig ressurs og en integrert del av vårt nettverk. Vi ønsker Mehda velkommen til Salam

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Salam på Mehda@salamnorge.no796 views

Recent Posts

See All
Salam logo_neg.png