Salam logo_neg.png

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for LHBTQI personer med muslimsk bakgrunn i Norge.